Relikwie św. Stanisława Kostki

31 października 2018r. w Okrzei odbyła się Noc Świętych. W obchodach brali udział dorośli oraz młodzież. Całość przygotowana została przez członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Okrzei. Uroczystość rozpoczęliśmy od pantomimy, przedstawioną przez oddział.
Młodzież z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Adamowie w sobotę, 27 października przygotowała czuwanie modlitewne. W "Uwielbieniu z Maryją" uczestniczyli parafianie w różnym wieku, nie zabrakło licznie zgromadzonej młodzieży. W czuwanie to wprowadził nas przez konferencję ks. Tomasz Grochowski.
W związku z obchodami roku św. Stanisława Kostki rozpoczyna się peregrynacja relikwii św. Stanisława Kostki w rejonach naszej diecezji. W rejonie łukowskim obejmującym dekanaty: Łuków I, Łuków II i Adamów, spotkanie odbyło się 20 października w Łukowie pod hasłem „Co św. Stanisław Kostka chce Ci powiedzieć dziś?”.
W dniu 15 października odbył w naszej szkole się Dzień Papieski i kwesta na Dzieło Fundacji Nowego Tysiąclecia. XVIII Dzień Papieski w Elektryku 
„Promieniowanie Ojcostwa”

w programie:
Od 5 do 7 października parafia pw. św. Jana Pawła II w Siedlcach gościła relikwie patronów KSM, bł. Karoliny Kózkównej i św. Stanisława Kostki. Był to czas KSMowego jak i parafialnego czuwania przy relikwiach wielkich świętych, którego temat brzmiał: "Ze świętymi chcę przeżywać swoje życie." Obchody rozpoczęto od uroczystego wprowadzenia relikwi oraz Mszy Świętej.
Peregrynacja relikwii św. Stanisława Kostki w Diecezji Siedleckiej
W roku 450. rocznicy jego narodzin dla nieba, Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza młodych, ale nie tylko, do wspólnej modlitwy przy relikwiach świętego Patrona dzieci i młodzieży.