Kostomłoty – Jerycho Młodych 2010 r

Kostomłoty – Jerycho Młodych 2010 r

W tym miejscu prezentujemy  piękne zakątki naszej diecezji, w których rozbiliśmy, bądź mamy zamiar rozbić nasze namioty, jak niegdyś Izraelici pod Jerychem.


KOSTOMŁOTY n. Bugiem

Nasza diecezja rozciągająca się od Wisły po Bug to miejsce, gdzie przez wieki żyli obok siebie i ze sobą katolicy dwóch obrządków rzymskiego i greckiego. Tych drugich dawniej nazywano Unitami (od łac. unitas – jedność). Nazwa pochodzi od Unii czyli inicjatywy pojednania między wyznawcami prawosławia a katolikami, którą podjęto na terenach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Jej zewnętrznym  znakiem było popisanie  aktu zawarcia Unii czyli jedności zawartego między wysłannikiem papieża a biskupami kilku diecezji prawosławnych w Brześciu nad Bugiem w 1596r.  Jej skutkiem było powstanie Kościoła Greckokatolickiego. Niestety wolnością cieszył się zaledwie dwa stulecia. W okresie zaborów Unici  stali się  obiektem zorganizowanej przez carat akcji prześladowczej i ostatecznie w 1874r. Kościół ten został zlikwidowany.  W miejsce zamkniętych parafii greckokatolickich rząd carski przy pomocy wojska, tajnej i jawnej policji siłą ustanawiał administrację prawosławną. Unici, którzy odważnie występowali przeciwko  takim aktom łamania praw człowieka do wolności sumienia i wyznania płacili ogromną cenę: więzienia, wywózki na daleką Syberię, a nawet ekonomicznego bankructwa, gdy nakładano na oporne wioski nieprawdopodobnie wysokie kary finansowe, bądź np.  kwaterowano przez długi czas na koszt mieszkańców całe odziały kozackie. Na porządku dziennym była publiczna chłosta, trzymanie ludzi wiele godzin na mrozie, nierzadko bez butów,  a nawet dręczenie zwierząt gospodarskich na oczach chłopów – wszystko po to,  by ich złamać i w rezultacie, by porzucili wspólnotę Kościoła katolickiego. Wobec najbardziej opornych zostosowano przemoc. W styczniu 1874 r.  w miejscowościach Drelów i Pratulin wojsko carskie otworzyło ogień do Unitów modlących się przed drzwiami  swoich małych drewnianych cerkiewek.  Zginęło 26 mężczyzn. W październiku  1996 r trzynastu Unitów z Pratulina Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi męczenikami Kościoła.  Przez wiele lat, aż do 1905 r, gdy car wydał tzw. ukaz tolerancyjny  Unici wyznawali swoją wiarę w ukryciu, np. organizując tajne misje św. w lasach. Pisze o nich  Władysław Reymont w książce „Z ziemi chełmskiej”.  Swoja posługą wspomagali ich duchowni rzymskokatoliccy, nawet jezuici z Galicji. Wszystkim groziła za to kara zsyłki na Syberię. Wielu tam zakończyło swój kapłański trud.  Unici po dziś dzień są dla nas przykładem umiłowania jedności Kościoła. Jerycho Młodych służy tej samej idei: rozpalania charyzmatu pojednania w Chrystusie, burzenia murów jego mocą. Dlatego też na miejsca naszych obozowania wybraliśmy jako pierwszą Greckokatolicką parafię obrządku bizantyjskiego w Kostomłotach nad Bugiem. Parafia św. Nikity to jedyna w Polsce wspólnota  unicka, odtworzona już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Ponieważ sieć parafii unickich po likwidacji dokonanej przez cara tworzono na nowo, nazwano je neounickimi.  Najpierw jednak o samej miejscowości. 

 

Kostomłoty to miejscowość połżona w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Kodeń, położona na Równinie Kodeńskiej, na lewym brzegu Bugu, przy granicy z Białorusią. Wieś o rodowodzie średniowiecznym. Od 1412 roku własność zakonu augustianów z Brześcia Litewskiego, od XVI wieku w posiadaniu rodziny Sapiehów z Kodnia. W XIX wieku w miejscowość należała do różnych rodów ziemiańskich. Jednym z właścicieli majątku ziemskiego w Kostomłotach w tym czasie był publicysta Tygodnika Ilustrowanego, Józef Łoski. Parafia greckokatolicka istniała w Kostomłotach już od XVII w. W 1875 wierni uniccy zostali administracyjnie podporządkowani Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. W 1927 obok parafii prawosławnej powstała katolicka parafia obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. W 1945 r. znaczna część mieszkańców wsi została wysiedlona na Mazury w ramach Akcji Wisła. W 1985 roku powstał w Kostomłotach dom zakonny Małych Sióstr Jezusa. W latach 1998-2007 istniał dom zakonny marianów.  Ta jedyna na świecie parafia neounicka, z zachowaną XVII wieczną drewnianą  jest bardzo popularnym ośrodkiem pielgrzymkowym i turystycznym.  W latach 1969-2007 parafią opiekowali się zakonnicy ze Zgromadzenia Księży Marianów. Obecnie pieczę nad parafią w imieniu Ojca św. spawuje biskup naszej diecezji a proboszczem parafii jest Ks. Zbigniew Nikoniuk. Kostomłoty to miejsce chętnie odwiedzane przez młodzież. Organozuje się tu rekolekcje, dni skupienia, obozy harcerskie. W Kostomłotach uderza wszystkich nietylko niezywkły pejzaż aleprzede wszystkim typowa wschodnia gościnność i serdeczność. Z taką spotkaliśmy się przeżywając nasze Jerycho. Bez zaangażowania Ks. Zbigniewa i wielu parafian nie byłoby możliwe zorganizowanie takiego spotkania. Wszystkim z serca dziękujemy! Wszystkim też polecamy Kostomłoty!


Pratulin – Jerycho Młodych . Czerwiec 2011

Pratulin – Jerycho Młodych . Czerwiec 2011

W tym roku nasze namioty rozbijemy „ u bram Jerycha” w Pratulinie. Jak widać konsekwentnie płyniemy w dół Bugu. Tym razem miejsce naszego obozowiska to Nadbużański Park Krajobrazowy i bardzo gościnna oraz piękna gmina Rokitno (zapraszamy do odwiedzenia ich strony, szczególnie galerii fotek z lotu ptaka http://www.rokitno.pl/ . Pratulin położony jest w dolinie Bugu, dokładnie na granicy z Białorusią, niedaleko słynnej stadniny arabów w Janowie Podlaskim. Pratulin to przede wszystkim diecezjalne sanktuarium Męczenników Podlaskich.  Znajdują się tu relikwie Bł. Wincentego Lewoniuk i jego 12 Towarzyszy zamordowanych w 1874 r. w obronie wiary i jedności Kościoła. Jak już wspomnieliśmy wcześniej w czasie zaborów w parafiach unickich usiłowano siłą wprowadzać prawosławie. W 1874 r. carski naczelnik zażądał, aby unici pratulińscy przekazali swoją świątynię nowemu proboszczowi prawosławnemu, wyznaczonemu przez władze rządowe. Lud nie zgodził się na nowego proboszcza. 24 stycznia 1874 r. naczelnik wrócił do Pratulina z sotnią kozaków. Przy unickiej cerkiewce zebrała się prawie cała parafia. Nerwowe pertraktacje nie przynosiły rozwiązania sprawy – unici pozostawali nieustępliwi i konsekwentni. Kozacy rozpoczęli ogień. Żołnierze bez przeszkód dotarli do drzwi cerkwi, które wyrąbali siekierami. Do świątyni wprowadzono rządowego proboszcza. W wyniku strzelaniny zginęło 13 unitów, a rannych było ok. 180 osób. Ciała zabitych leżały przy świątyni przez całą dobę. Potem pogrzebano je, wrzucając do wspólnej mogiły, którą zrównano z ziemią, aby nie pozostawić żadnego śladu po pochówku. W 1996 r. zostali oni beatyfikowani przez papieża Jana Pawła II.

Na fotografiach: Scena męczeństwa w Pratulinie, Kościół w Pratulinie i mała pounicka cerkiewka w Krzyczewie w pobliżu Pratulina  (prawdopodobnie przed podobną zginęli męczennicy w Pratulinie).

Pratulin – Jerycho Młodych . Czerwiec 2011
Pratulin – Jerycho Młodych . Czerwiec 2011