Informacje Szukaj

WYSZUKIWANIE

Wpisz adres e-mail podany podczas przesyłania zdjęcia, aby wyszukać je na mozaice.

e-mail:
Po wyszukaniu adresu tutaj pojawią się linki z imieniem – kliknij na nie, aby zobaczyć zdjęcie.

„Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje;
a kołaczącemu otworzą.” (Mt7,8)

INFORMACJE

Nawigacja przy pomocy przycisków w lewym górnym rogu ekranu lub za pomocą myszy komputera:

– kliknięcie lewym klawiszem myszy przybliża;
– przytrzymanie lewego klawisza myszy przesuwa;
– kółko myszy przybliża i oddala;

Niebieski przycisk pozwala wyszukać się na mozaice.

Pobierz mozaikę* w JPG ~70MB

* Pliki z mozaiką są wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego!

Technologia: AndreaMosaic / OpenSeaDragon / Ordigital.
Realizacja: Ordigital - Adam Mateusz Brożyński.

http://jerychomlodych.pl

Non nobis Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam!