Kontakt

Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Siedleckiej
ul. Piłsudskiego 62
08-110 Siedlce
duszpasterstwo.siedlce@gmail.com

Kierownik Referatu Duszpasterstwa Młodzieży
Kurii Diecezjalnej Siedleckiej

ks. Wojciech Sobieszek
tel. 502 85 65 87
email: wojciech_sobieszek@o2.pl

Wszystkim, którym bliskie są działania z młodzieża, prosimy o pomoc,
poprzez wpłatę DOWOLNEJ ofiary na KONTO:
Bank Spółdzielczy w Siedlcach
63 9194 0007 0008 2527 2000 0050
Tytuł: Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Siedleckiej