Wideo 2 z Jerycha 2018

Jerycho Młodych to zlot młodych Diecezji Siedleckiej. Spotkanie miało miejsce w Pratulinie. W drugim dniu słuchaliśmy świadectwa Piotra i Jacka z Wyrwanych z Niewoli, oraz śpiewaliśmy z nimi. Potężnym orężem oblężniczym przeciw murom podziałów jest Słowo Boże głoszone w katechezie, tańcu i śpiewie. Dzięki Panie za ten czas! Dzięki św. Stanisławie :) Poniżej prezentujemy drugi filmik z Jerycha Młodych! Zobaczcie ten etuzjazm, tą radość, Jerycho: MŁODYCH! <3