Program Jerycha! :)

Drodzy Młodzi Przyjaciele,
 
              Wielkimi krokami zbliża się spotkanie młodych w Pratulinie. Jerycho Młodych odbędzie się w tym roku w dniach 15-16 czerwca 2018r. Już teraz zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam młodych z KSM-ów, Oazy, Ministrantów, Studentów i innych zrzeszonych w grupach przy parafii. Zapraszamy też osoby młode niezrzeszone w żadnych ruchach ani stowarzyszeniach. Bardzo proszę abyście zgłosili się z liczbą chętnych do dekanalnego Duszpasterza Młodzieży do dnia 8 czerwca. Potrzebujemy tych danych w związku z odpowiednim przygotowaniem spotkania. Tegoroczne spotkanie młodych odbędzie się pod namiotami. 
 

Informacje dla organizatorów grup znajdują się tutaj: http://www.jerychomlodych.pl/jerycho-mlodych/informacje-o-jerychu-młodych-2018
Informacje dla młodych, w jaki sposób się organizować, co zabrać ze sobą znajdują się tutaj: http://www.jerychomlodych.pl/jerycho-mlodych/jak-się-zapisać-informacje-dla-młodych
Regulaminy, zgody, karty uczestnictwa, które trzeba pobrać, wydrukować, wypełnić i przekazać opiekunowi znajdują się tutaj: http://www.jerychomlodych.pl/jerycho-mlodych-do-pobrania
 

 
Podczas tegorocznego Jerycha gromadzimy się wokół osoby św. Stanisława Kostki, którego rok obecnie w Polsce celebrujemy. Program przedstawia się następująco:
Piątek 15.06.2018r.
16.00 – 19.00 - Rejestracja
19.00 – rozpoczęcie i zawiązanie wspólnoty. 
19.30 – Wprowadzenie relikwii św. Stanisława Kostki
Konferencja o św. Stanisławie Kostce.
20.30 – Grupa Nowej Ewangelizacji „Tratwa”
23.00 – Cisza nocna
 
Sobota 16.06.2018r.
7.00 – pobudka, toaleta, śniadanie
9.00 – modlitwy poranne
9.30 – konferencja 
10.00 – posłanie młodych na ŚDM do Panamy!
10.30 – świadectwo Piotra i Jacka z Wyrwanych z Niewoli
11.00 – Zumba!!! – tańcz jak św. Stanisław 
12.40 – Flash Mob
13.30 – obiad
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.30 – Wyrwani z Niewoli – koncert połączony z vlogiem
17.30 – Przygotowanie do Mszy św.
18.00 – Eucharystia pod przewodnictwem J. E. Ks. Bpa Kazimierza Gurdy.
 
              Godziny podane są orientacyjnie. Zakończenie Jerycha planowane jest na ok. 19.30 w dniu 16 czerwca 2018r. Bardzo serdecznie zapraszamy. Przypominamy, że w Jerychu Młodych mogą uczestniczyć tylko osoby wcześniej zgłoszone u Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży.
 
 

Ks. Wojciech Sobieszek
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży