Praca w grupach - Christus Vivit!

14-15 czerwca 2019r. to spotkanie młodych katolików diecezji siedleckiej w Pratulinie. Podczas tegorocznego spotkania czeka na nas mnóstwo wrażeń. Program tego spotkania podany jest w artykule poniżej. Tym niemniej pragniemy przypomnieć, że chcemy aby młodzi pomedytowali i rozważyli posynodalną adhortację apostolską Papieża Franciszka: Christus Vivt. 
Każdy, kto chce posłuchać tej adhortacji proszony jest o kliknięcie: POSYNODALNA ADHORTACJA Christus Vivit (audio)!
Poniżej można pobrać konspekt pierwszego spotkania, które będzie miało miejsce w dniu 15 czerwca 2019r. Prosimy księży dekanalnych duszpasterzy młodzieży o przygotowanie animatorów i sekretarzy, którzy poprowadzą spotkanie w grupach. Pierwsze z 3 serii spotkań odbędzie się właśnie na Jerychu Młodych.
Drugie spotkanie odbędzie się w dekanatach w czasie wakacyjnym i pierwszych miesiącach września.
Trzecie spotkanie odbędzie się w Siedlcach podczas Hosanny Młodych 21 września 2019r. Tam też sekretarze z poszczególnych rejonów opowiedzą swoje relacje z pracy w grupach.

Bardzo prosimy o wzięcie udziału w tych spotkaniach, podzielenie się refleksjami nt. tego dokumentu jak i przedstawienie nam sugestii, które uwzględnimy w opracowywaniu programu duszpasterstwa młodzieży naszej diecezji na najbliższe lata.