Informacje o Jerychu Młodych 2018

Informacje dla Organizatorów Grup
 
Czcigodni księża i opiekunowie!

Jerycho Młodych w roku 2018 odbędzie się w dniach 15-16 czerwca.

 
1. Każdy ksiądz, katecheta, czy inna dorosła osoba zgłasza grupę, bądź pojedyncze osoby tylko do Dekanalnego Duszpasterza Młodzieży do 8 czerwca. Nie przyjmujemy grup niezgłoszonych. Przy zgłaszaniu podajemy listy z numerem pesel, konieczne do ubezpieczenia na czas imprezy. Niepełnoletni prócz karty zgłoszeniowej i podpisanego regulaminu mają dołączyć oświadczenie rodziców. Na karcie zgłoszeń należy nadmienić o ewentualnych przypadłościach chorobowych uczestnika. Opiekun grupy bierze na siebie troskę i odpowiedzialność za uczestników w tej materii. Należy przypomnieć o zabraniu koniecznych leków. (formularze na stronie: http://www.jerychomlodych.pl/jerycho-mlodych-do-pobrania)

2. Przy zgłaszaniu należy podać czy grupa nocuje na polu namiotowym oraz kiedy (czy obie noce czy tylko jedną, a więc którą). W przypadku grup pod namiotami, sporządzamy listę "namiotową" (uczestnicy podzieleni na namioty), z imionami i nazwiskami osób śpiących w danym namiocie i oddajemy ją w recepcji. Każdy namiot dostanie numer identyfikacyjny oraz przydział miejsca na polu namiotowym. Uniknie się w ten sposób anonimowości oraz zwiększy dyscyplinę i bezpieczeństwo. Nie ma namiotów koedukacyjnych!!!

3. Recepcja będzie działać w  piątek od 16:00, w sobotę od 8:30. Dzwony Jerychońskie na zawiązanie wspólnoty zaczną bić o 19.00. Każdy uczestnik wpłaca symboliczne 10 zł jako koszt organizacyjny.

4. Dana grupa może zamieszkać pod namiotami tylko pod warunkiem, że na tym samym polu obok pod namiotem będzie spała dorosła osoba (w licznej grupie 2 i odpowiednio więcej) wśród opiekunów powinien być ksiądz odpowiedzialny za grupę.
 
5. Młodzi zabierają ze sobą suchy prowiant na czas pobytu, konserwy, chleb długoterminowy itp. jak na pielgrzymkę. Na miejscu zapewniamy wrzątek na herbatę (rano i wieczorem)  oraz w sobotę gorącą zupę.

6. Na miejscu będą przenośne toalety oraz wojskowe myjnie polowe (krany z zimną wodą). Młodzi muszą więc zabrać papier toaletowy, przybory do mycia i dla wygody np. plastikową miskę. Pamiętajmy o ubraniu na każdą, także na deszczową pogodę i koniecznie o nakryciu głów. Przydadzą się środki na komary!

7. Zabrania się bezwzględnie przywożenia i używania  kuchenek gazowych i wszelkich materiałów łatwopalnych oraz alkoholu, papierosów, innych używek, a także ostrych i niebezpiecznych przedmiotów!!! 

8. Każda grupa przywozi ze sobą wielkie kolorowe flagi, ze swoim symbolem, będzie okazja je pokazać i zaprezentować. Liczy się pomysłowość.

9. Zachęcamy młodych do zabrania instrumentów, szczególnie bongosów, tamburyn, grzechotek itd.

10. Przed wyjazdem warto zrobić modlitewne spotkanie przygotowujące do Jerycha, szczególnie pod kątem przygotowania do Sakramentu Pokuty.

11. Zabieramy albę i stułę (najlepiej dwustronną - spowiedniczą), Eucharystia sprawowana będzie w sobotę o godz. 18.00, wszyscy włączamy się w koncelebrę. W piątek wieczór przewidujemy nabożeństwo pokutne. Prosimy wszystkich kapłanów o posługę spowiedniczą.  

12. Bardzo  prosimy o niezabieranie ze sobą osób przypadkowych, z którymi mogą być jedynie kłopoty! Prosimy o odpowiedzialność w tym względzie!

13. Opiekunowie są zobowiązani do pilnowania i egzekwowania, by młodzi podporządkowali się regulaminowi oraz programowi spotkania. Przez cały czas miejmy na względzie to, by uczestnicy, którzy z nami przyjechali brali udział we wszystkich punktach spotkania. 

14. Zwracamy się z prośbą, by każdy opiekun, a przede wszystkim księża czuli się odpowiedzialni za spotkanie i sami reagowali na wszelkie przejawy nieporządku.
 
 
Duszpasterstwo Młodzieży
Diecezji Siedleckiej