Idea „Jerycha Młodych”

”Jerycho Młodych” to przede wszystkim święto młodych katolików diecezji siedleckiej.

To kontynuacja idei i ducha Światowych Dni Młodzieży przeżywanych w Niedzielę Palmową.

Nasza diecezja to ziemia mozolnego budowania jedności w różnorodności. Właśnie tu na Południowym Podlasiu, między Wisłą a Bugiem przez wieki żyli obok siebie chrześcijanie zachodniej i wschodniej tradycji, a także Żydzi i muzułmańscy Tatarzy. Tu się zrodziła i rozkwitła idea pojednania między prawosławnymi a katolikami uwieńczona projektem Unii Brzeskiej z 1596r.
Tu również podlaskim Unitom za tę odbudowaną jedność przyszło cierpieć, a nawet przelewać krew.

Czujemy więc, że naszym dziedzictwem i zobowiązaniem jest pielęgnowanie charyzmatu jedności, które tak często wymaga wysiłku burzenia „jerychońskich” murów dzielących ludzkie serca.

Burzyć "mury jerychońskie" w nas i między nami to zacząć od odzyskania i pogłębienia naszej więzi z Chrystusem, który ostatecznie zburzył mur wrogości rozdzielający ludzi, jak pisze św. Paweł do Efezjan. Stąd w centrum naszego spotkania znajduje się Sakrament Pokuty i Pojednania i Eucharystia.

"Jerycho Młodych" promuje postawę chrześcijańskiej miłości społecznej, wyrażającej się między innymi w darze przebaczania, empatii i poświęcania się dla innych.

Medytacja, spotkania w grupach, koncerty, a przede wszystkim godzina świadectw zwana "Godziną burzenia murów" dają okazję spotkania z ludźmi, którzy na co dzień doświadczyli "życia za murem" więzienia, niepełnosprawności, doświadczonej krzywdy, sytuacji zamknięcia się w nieprzebaczeniu, małżeńskiej zdrady, rozwodu, i którzy ludzi te mury starają się burzyć mocą Pana Jezusa.

Potężnym orężem oblężniczym przeciw murom podziałów jest Słowo Boże głoszone w katechezie, tańcu i śpiewie. Jego znakiem jest Biblia niesiona na "Arce", jak niegdyś pod biblijnym Jerychem. "Jerycho Młodych" to przede wszystkim spotkanie z Chrystusem w drugim człowieku. Stąd okazja do rozmów ze specjalistami od duszy: księdzem, psychologiem, przyjacielem. To wreszcie także okazja do spotkania brata i siostry w Panu.

>>> NASZE OBOZOWISKA <<<