Wyjedź z nami do RZYMU! Punkty przygotowań w diecezji siedleckiej

Wyjedź z nami do RZYMU! Punkty przygotowań w diecezji siedleckiej
Zbliża się inauguracja ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI ROKU WIARY. Czeka nas wiele duchowych przeżyć.  Już na przełomie roku, od 28 grudnia do 2 stycznia -XXXV Eupropejskie Spotkanie Młodych Taize połaczone z Narodową Pielgrzymką Młodych Polaków do grobów apostolskich w Rzymie w Roku Wiary. W Rzymie przewidziano spotkanie Młodych z Ojcem Święty 28 XII - modlitewne czuwanie w bazylice Św. Piotra oraz Wyznanie Wiary Polaków w Bazylice św. Pawła za murami. W naszej diecezji juz ruszyły punkty przygotowań. Można jeszcze stworzyć nowe, o tym jak to zrobić przeczytacie poniżej. Można też zapisywać się w już istniejących.  Przygotowujemy 2 opcje : samolotem i autokarem. Co do kwot trwają jeszcze negocjacje. Jeśli zbierzemy odpowiednią ilość osób na samolot, będziemy mogli go wyczarterować w odpowiednie korzystnej cenie. 
Program Spotkania

Piątek, 28 grudnia 2012
8.00 - 12.00: przyjazd do różnych miejsc przyjęcia, następnie przyjęcie w parafiach, skąd każdy uczestnik zostanie wysłany do rodziny, która go ugości;
modlitwa wieczorna w bazylikach i w kościołach w centrum miasta;
powrót do rodzin

Sobota 29 grudnia 2012
Modlitwa poranna w parafiach, które goszczą uczestników, następnie spotkanie w małych grupach;
obiad w Circo Massimo;
pielgrzymka do Watykanu przez historyczne centrum miasta;
18.00 modlitwa w Bazylice Św. Piotra z papieżem Benedyktem XVI;
kolacja (prowiant otrzymany podczas obiadu);
powrót do rodzin.

Niedziela 30 grudnia 2012
Eucharystia w parafiach oraz odkrywanie lokalnej wspólnoty;
obiad w Circo Massimo;
krótka pielgrzymka przez historyczne centrum miasta;
modlitwa południowa w bazylikach i w kościołach w centrum miasta (za każdym razem uczestnicy są na modlitwie w innej świątyni);
po południu – spotkania tematyczne dotyczące spraw społecznych, wiary i życia wewnętrznego, sztuki (między innymi będzie możliwość odwiedzenia katakumb);
kolacja (prowiant otrzymany podczas obiadu);
modlitwa wieczorna w bazylikach i w kościołach w centrum miasta;
powrót do rodzin.

Poniedziałek 31 grudnia 2012
Modlitwa poranna w parafiach, które goszczą uczestników, następnie spotkanie w małych grupach oraz odkrywanie lokalnej wspólnoty;
obiad w Circo Massimo;
krótka pielgrzymka przez historyczne centrum miasta;
modlitwa południowa w bazylikach i w kościołach w centrum miasta;
po południu – spotkania tematyczne dotyczące spraw społecznych, wiary i życia wewnętrznego, sztuki (między innymi będzie możliwość odwiedzenia katakumb);
kolacja (prowiant otrzymany podczas obiadu);
modlitwa wieczorna w bazylikach i w kościołach w centrum miasta;
czuwanie w intencji pokoju w parafiach goszczących uczestników, a po nim „święto narodów”;
powrót do rodzin około godz. 2.00 nad ranem.

Wtorek, 1 stycznia 2013
Udział w modlitwie w parafiach, które goszczą uczestników, a następnie obiad u rodzin goszczących;
po południu – spotkania w grupach narodowych;
kolacja będzie rozdawana pod koniec spotkań narodowych;
modlitwa wieczorna w bazylikach i w kościołach w centrum miasta;
powrót do rodzin.

Środa, 2 stycznia 2013
Modlitwa i pożegnanie w parafiach;
od 12.00 – wyjazd.

Już teraz możecie się kontaktować z odpowiedzialnymi poszczególnych punktów przygotowań:

1. Koordynator Diecezjalny Pilegrzymki : Ks. Wojciech Hackiewicz - tel. 509056560, adres9@wp.pl


2. Punkt przy duszpasterstwie akademickim w Siedlcach (planowana opcja lotnicza) : Ks. Piotr WItkowicz, tel_ 505 603 817

3. Siedlce 2 (autokarowa, ewentualnie lotnicza) - Ks. Marek Chomiuk: tel. 604 639 668

4. Żelechów - Agnieszka Paziewska, tel. 515 052 393

5. Łuków - s.Janina Mateusiak , tel. 603 461 332 

6. Komarówka Podlaska - Małgorzata Jabłońska, tel. 695 929 155

Informacje dla tych Którzy chca zarejestrować własny punkt przygotowań:

Trwa pielgrzymka zaufania przez ziemię, którą ponad 30 laty temu zainicjował brat Roger, a bracia Wspólnoty z Taizé kontynuują. 35. Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się w Rzymie w dniach od 28 grudnia 2012 do 2 stycznia 2013. Przygotowania podjęto zaraz po zakończeniu spotkania europejskiego w Berlinie i prowadzone są w ścisłej współpracy z diecezją rzymską. W połowie września kilku braci naszej Wspólnoty, siostry św. Andrzeja oraz wolontariusze z różnych krajów zamieszkają w Rzymie, żeby na miejscu wspierać parafialne ekipy przygotowań. W centrum przygotowań będzie codzienna wspólna modlitwa w Bazylice św. Jana na Lateranie.
Przygotowania do udziału w spotkaniu podejmowane są jednocześnie we wszystkich krajach Europy. W Polsce od wielu już lat prowadzimy je w oparciu o tzw. „punkty przygotowań”. Przedstawiamy pokrótce sens i zasady ich działania.
Spotkania dla młodych ludzi w samym Taizé i coroczne spotkania europejskie organizujemy po to, by pomóc młodym odnaleźć drogę do Chrystusa: by mogli się z Nim spotkać, napełnić Jego Duchem, pokochać Jego Kościół i by w ten sposób stali się zaczynem ewangelicznego zaufania i pojednania w świecie, od własnych lokalnych wspólnot kościelnych zaczynając.
TAIZÉ NIE TWORZY „RUCHU” ZE STAŁYMI STRUKTURAMI
Nasza wspólnota liczy 100 braci. Sami nie bylibyśmy w stanie unieść ciężaru organizacyjnego spotkań dla młodzieży. Rozumieją to młodzi ludzie i ich duszpasterze, którzy znają Taizé. Jest między nami niepisana umowa: bracia dzielą się swoim doświadczeniem, by młodym ludziom z różnych stron świata umożliwić spotkanie się w klimacie modlitwy i zaufania, a młodzi, z pomocą swoich duszpasterzy, biorą na siebie odpowiedzialność za wiele spraw organizacyjnych. Taka pomoc nie przybiera jednak formy „ruchu” z własnymi strukturami.
PUNKTY PRZYGOTOWAŃ
Na podobnej zasadzie „punkty przygotowań”, tworzone w Polsce, podejmują się przygotowania zainteresowanych młodych Polaków do udziału w spotkaniach europejskich. „Punkty” tworzone są przy parafiach, duszpasterstwach lub stowarzyszeniach kościelnych w porozumieniu z Taizé, za zgodą i często z pomocą duszpasterzy. Prowadzą je jednak przede wszystkim ekipy młodych ludzi. Punkt jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych udziałem w spotkaniu w najbliższej okolicy; pełni rolę pomocniczą, służebną wobec młodych z różnych parafii.
Punkty przygotowań nie są stałą strukturą. Tworzy się je na jedno spotkanie europejskie. Co roku sieć punktów przygotowań tworzymy od nowa. Jeżeli punkt przygotowań istnieje długo w tym samym miejscu, naszym życzeniem jest, by osoby odpowiedzialne za niego zmieniały się co 2 – 3 lata i żeby byli to przede wszystkim młodzi świeccy.
JAK POWSTAJĄ PUNKTY PRZYGOTOWAŃ, JAK DZIAŁAJĄ?
Ekipy podejmujące pracę w punktach przygotowań formujemy przede wszystkim w samym Taizé. Podczas cotygodniowych spotkań – odbywających się w Taizé przez cały rok – szukamy osób gotowych do wspólnej pracy. Spotykamy się z nimi, by przekazać potrzebne informacje i materiały pomocnicze. Młodzi ludzie z różnych stron Polski poznają się przy tej okazji i uświadamiają sobie, że podejmują się zadania, które jest dziełem wspólnym, podejmowanym ze względu na Chrystusa i Jego Ewangelię.
Zgadzamy się także na założenie punktu przygotowań z pominięciem bezpośredniego kontaktu w Taizé. Wtedy osoby zainteresowane założeniem takiego punktu staramy się skontaktować z kimś w regionie, kto może udzielić odpowiednich wskazówek i informacji, i liczymy na bezpośredni kontakt później. Materiały informacyjne przesyłamy pocztą i przez internet.
Zdarza się, że duszpasterze młodzieży, by zachęcić młodych do takiego wspólnego działania, sami najpierw podejmują się prowadzenia punktu przygotowań. Prosimy ich także o kontakt z Taizé. Liczymy, że znajdą młodych ludzi, którzy w przyszłości mogliby punkt poprowadzić.
Punkt przygotowań, to ekipa składająca się z kilku osób, która najpóźniej od pierwszych dni października prowadzi cotygodniowe spotkania dla zainteresowanych udziałem w spotkaniu europejskim młodych (17-35 lat). Zadaniem ekipy jest przygotowanie wspólnej modlitwy ze śpiewami z Taizé, zorganizowanie wymiany myśli w małych grupach na tematy biblijne (materiały dostarczone są przez Taizé), przekazanie niezbędnych informacji organizacyjnych i zgłoszenie uczestników w Taizé za pośrednictwem specjalnego systemu zgłoszeń on-line. Osoba koordynująca działanie ekipy pozostaje w stałym kontakcie z ekipą koordynującą przygotowania w Taizé. Osobom, które decydują się na prowadzenie punktu przygotowań i uzgodnią to z nami, przesyłamy szczegółowe informacje i materiały pomocnicze.
LICZBA PUNKTÓW PRZYGOTOWAŃ
Liczba punktów w poszczególnych diecezjach zależy od zainteresowania młodych ludzi i duszpasterzy tym, co proponuje Taizé, oraz od gotowości do współpracy z nami. Jeżeli w niektórych diecezjach jest więcej punktów przygotowań, to znaczy, że więcej osób było w Taizé i wyraziło chęć prowadzenia punktu, jeżeli punktów jest mniej lub zupełnie ich brak, to znaczy, że w tej diecezji mniej jest osób zainteresowanych współdziałaniem z nami.
Przyjęliśmy zasadę, że jeden punkt może przyjąć i zgłosić 100 osób (17-35 lat), nie więcej. Przygotowanie większej liczby osób w jednym punkcie jest bardzo trudne, czasem po prostu niemożliwe, choćby z powodów lokalowych. Nie ma natomiast żadnego ograniczenia liczby Polaków na spotkaniach europejskich. Ważne jest jednak, by przygotowanie było solidne zarówno od strony duchowej, jak i od strony organizacyjnej. Do połowy października 2012 można tworzyć nowe punkty. Prosimy wtedy o kontakt na adres: spotkania@taize.fr
NIEKTÓRE TRUDNOŚCI I ICH ROZWIĄZANIE
Za mało punktów
Bywa, że w diecezji jest mało punktów przygotowań, a wiele osób chce uczestniczyć w spotkaniu europejskim. Dobrze więc zawczasu rozeznać sytuację i w razie potrzeby zaraz skontaktować się z Taizé, by wspólnie rozważyć możliwość i warunki utworzenia nowych punktów przygotowań. Najlepiej napisać na adres e-mail: spotkania@taize.fr
Zbyt późne zgłoszenie grupy
Kiedy organizatorzy grup czekają do ostatniej chwili ze zgłoszeniem grup w punktach przygotowań, może się okazać, że istniejące punkty nie mogą ich już przyjąć, bo wyczerpały „limit” 100 osób. Najlepiej nawiązać pierwszy, choćby wstępny kontakt z punktem do końca października. Po 20 listopada punkty nie mogą już przyjmować nowych grup, nawet gdy nie wyczerpały swojego „limitu”. Spóźnionych zapraszają do samego Taizé, gdzie już od stycznia 2012 rozpoczną się spotkania cotygodniowe, lub na następne spotkanie europejskie, za rok (zob. http://www.taize.fr/pl_rubrique2.html).
INFORMACJE O PUNKTACH
Stale aktualizowane informacje o spotkaniu europejskim w Rzymie można znaleźć na stronach polskich Taizé: www.taize.fr/pl , lista punktów przygotowań w Polsce zostanie tam opublikowana we wrześniu 2012 i będzie stale aktualizowana.
WAŻNE TERMINY
– Do końca października, prosimy organizatorów większych grup o skontaktowanie się z najbliższym punktem przygotowań. Wszystkie punkty przygotowań zaczynają działać najpóźniej od początku października.
– Do 18 listopada punkty przygotowań przyjmują zgłoszenia.
 Do 30 listopada punkty przygotowań muszą zgłosić uczestników (zgłoszeń dokonuje się on-line)

GRUPA WOLONTARIUSZY, która przyjeżdża do Rzymu 26 grudnia
Punkty przygotowań wysyłają do Rzymu – dwa dni wcześniej – kilku do kilkunastu wolontariuszy do pomocy. Muszą to być osoby, które znają Taizé i sens spotkań europejskich, które będą w stanie samodzielnie wypełnić różne powierzone im zadania związane z przyjęciem przyjeżdżających 28 grudnia oraz z organizacją całości spotkania. Uczestnicy przyjeżdżający 28 grudnia będą także proszeni o włączenie się do różnych służb podczas spotkania.


Cieszymy się, że zgodnie z ustaleniami z diecezjalnymi duszpasterzami młodzieży, nasz udział w tegorocznym spotkaniu europejskim, organizowanym przez Wspólnotę z Taizé, będzie jednocześnie pielgrzymką młodych Polaków do Rzymu z okazji Roku Wiary.

Z radością czekamy na młodych Polaków w Rzymie. Nie zapominamy, jak bardzo brat Roger cenił ich obecność w Taizé i na spotkaniach europejskich.
Dziękujemy Duszpasterzom Młodzieży, że licznie towarzyszą młodym ludziom w pielgrzymce zaufania przez ziemię.
Szczęść Boże!
Bracia z Taizé


Dodaj nową odpowiedź

CAPTCHA
To pytanie na ma celu sprawdzenie czy jesteś człowiekiem :) ma to zapobiec spamowi na stonie jerychomlodych.pl