Wybrzmiał hymn Światowych Dni Młodzieży Rio 2013. Sami posłuchajcie!

Wybrzmiał hymn Światowych Dni Młodzieży Rio 2013. Sami posłuchajcie!
Od 14 września br. znamy już oficjalny hymn 28. ŚDM w Rio de Janeiro "Nadzieja poranka".

Autorem hymnu jest ks. José Cândido z parafii św. Sebastiana w Belo Horizonte, znany w Brazylii kompozytor utworów i pieśni liturgicznych.
"Moją inspiracją - powiedział w dniu premiery - były: pełna życia natura Rio de Janeiro, otwarte ramiona Chrystusa Odkupiciela z Corcovado, temat ŚDM w Rio - ,,Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” oraz Konferencja Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów w Aparecida, która wezwała wszystkich członków Kościoła, by byli uczniami i misjonarzami Jezusa".

Ponad dwieście młodych osób uczestniczyło w nagraniu teledysku do hymnu. Klip był kręcony pod figurą Chrystusa Odkupiciela, na wzgórzu Corcovado. Do nagrania piosenki zostali zaproszeni najbardziej znani twórcy muzyki katolickiej w Brazylii: Eliana Ribeiro, Olívia Ferreira, Adriana Arydes, Walmir Alencar oraz wokaliści Leandro z zespołu Frutos de Medjugorje i Guilherme z formacji Rosa de Saron.

Autorami oficjalnego tłumaczenia hymnu na język polski są Katarzyna i Dominik Osińscy z Warszawy.

Hymn 28. ŚDM "Nadzieja poranka" - oficjalne tłumaczenie

1. Wiem, że od zawsze jestem dotknięty;
swój znak mi dał Zbawiciel mój,
który ze wzgórza Corcovado
świat obejmuje miłością swą.

Refren: Chrystus nas zaprasza:
“Przyjdźcie, przyjaciele!”
Chrystus nas posyła:
“Bądźcie misjonarzami!”

2. Oto młodzież, oto wiosna:
ona nadzieją poranka jest;
kto usłyszy to wezwanie,
ten przyjmie wiary dar!
Niech marzenie nam się ziści,
aby lepszym stał się świat!
Żadnych wojen, nienawiści,
pokój, dobro niech na zawsze trwa.

3. Tu od wschodu do zachodu
drzwi do domu są otwarte,
nasza ziemia nie ma murów,
nasza miłość bezgraniczna jest!

Rozrzuceni gdzieś po świecie
w sercach mamy ten sam żar.
To Twoja łaska nas podtrzymuje
wiernymi czyni Tobie, Panie nasz!

4. Odpowiadając na Twe wezwanie:
“Idźcie i czyńcie, pośród narodów,
nowy lud Boży, w jedności wiary,
by serca swe oddali Mi!”

Głosimy wszystkim Twą Ewangelię,
by przemieniony był każdy z nas,
by stary człowiek mógł stać się nowym.
Oto nadchodzi już nowy świat!

Trwają już prace studyjne nad nagraniem hymnu w polskiej wersji.
Bardzo prosimy - gdyby ktoś robił własne nagrania - o trzymanie się oficjalnej wersji tekstu tłumaczenia.

 
See video