Selfie z rodziną - 5 maja

Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Siedleckiej zaprasza wszystkie grupy młodzieżowe, do włączenia się w akcję: "Selfie z rodziną" Akcja polega na zrobieniu sobie zdjęcia z rodziną, przyjaciółmi, wspólnotą, paczką znajomych i wysłaniem tego zdjęcia przez formularz www.jerychomlodych.pl/selfie. Bardzo prosimy wszystkie grupy dzialające przy kościołąch, aby w dniu 5 maja robić takie zdjęcia, dla chętnych rodzin, po wyjściu z kościoła.


Co należy zrobić, aby przeprowadzić akcję:

1. Pobrać i wydrukować kilka egzemplarzy Regulaminu akcji "Selfie z rodziną" (regulamin do pobrania poniżej)
2. Pobrać i wydrukować kilkadziesiąt egzemplarzy formularza - selfie.
3. Przygotować stolik przed kościołem w dniu 5 maja, na którym będą dostępne: regulamin i formularz akcji: "Selfie z rodziną"
4. Mieć ze sobą wolontariusza, który będzie miał aparat fotograficzny i chętnym rodzinom/wspólnotom będzie robił zdjęcia.
5. Zapisać nr zdjęcia z aparatu na formularzu. Podpisany formularz w 2 egzemplarzach - jeden oddać rodzinie, która robiła zdjęcie, jeden przekazać Duszpasterstwu Młodzieży Diecezji Siedleckiej.
6. Przesłać zdjęcia przez stronę: www.jerychomlodych.pl/selfie wpisując dane z formularza dostępnego poniżej.

Wszystkim wspólnotom, które zechcą włączyć się w akcję dziękujemy i w razie pytań jesteśmy dostępni: duszpastestwo.siedlce@gmail.com 

Hasłem tegorocznego spotkania w Pratulinie, będzie słowo "JEdnoŚĆ"!!!