NOWE GODZINY OTWARCIA BIURA!!!

Biuro Katolickeigo Stowarzyszenia Młodzieży
Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Siedleckiej
ul. Piłsudkiego 62 Siedlce
czynne w dniach:

wtorek 9-15
środa 9-17
Piątek 9-15