Modlitwa za Synod w Diecezji

Wezwanie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy do modlitwy w intencji Synodu Biskupów poświęconego młodzieży

W dniach od 3 do 28 października br. odbędzie się w Rzymie Synod Biskupów poświęcony młodzieży: „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. Również z Diecezji Siedleckiej do Rzymu udadzą się przedstawiciele młodzieży, którzy w dniach 19-30 października będą uczestniczyć w panelach i dyskusjach na tematy poruszane na Synodzie, spotkają się Biskupami oraz podejmą refleksję nad aplikacją Synodu w Polsce, a szczególnie w naszej Diecezji.
Mając na uwadze troskę o młodzież, bardzo proszę wszystkich księży, osoby życia konsekrowanego, wiernych świeckich a zwłaszcza ludzi młodych, by podjąć modlitwę za Synod w swoich wspólnotach. Zachęcam grupy młodzieżowe działające przy parafiach do przygotowania spotkań modlitewnych i formacyjnych w oparciu o tematykę Synodu. W czasie jego trwania należy we wszystkich kościołach naszej Diecezji dołączyć w modlitwie wiernych w czasie Eucharystii okolicznościowe wezwanie za młodzież. Dobrą okazją do modlitwy za Synod i młodych są październikowe nabożeństwa różańcowe, które – w roku 450. rocznicy narodzin dla nieba św. Stanisława Kostki i związanej z tym peregrynacji jego relikwii po naszej Diecezji, można ubogacić o rozważania na temat jego powołania i drogi do świętości. W nawiązaniu do ogólnopolskiej inicjatywy modlitwy młodych za Synod na Jasnej Górze zachęcam młodzież z naszej Diecezji, by wraz ze swoimi duszpasterzami w dniach 27-28 października przybyła na Jasną Górę i podjęła to wyzwanie.
 
Wszystkim Wam z serca błogosławię

+ Kazimierz Gurda
Biskup Siedlecki


Komunikat Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży
W nawiązaniu do komunikatu Księdza Biskupa w sprawie modlitwy za Synod  przedstawiam przykładowe modlitwy wiernych, rozważania różańcowe, konspekty spotkań o św. Stanisławie. Poniżej przesyłam kilka modlitw wiernych za Synod i młodzież, a w załączniku modlitwę za Synod oraz modlitwy za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki w formacie pdf.
 
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży
Ks. Wojciech Sobieszek
 
Propozycje modlitwy za Synod i młodzież:
 
Jezu, który wlałeś w serce św. Stanisława Kostki miłość do Kościoła, wejrzyj na Papieża, Biskupów i Kapłanów zgromadzonych na Synodzie Biskupów w Rzymie, daj im moc Ducha, aby skutecznie mogli przewodzić wspólnocie Ludu Bożego.
Ciebie prosimy…
 
Jezu, Ty obdarzyłeś św. Stanisława niezwykłą dojrzałością pomimo młodego wieku, spraw, aby wszyscy młodzi pamiętali o odpowiedzialności za swoje własne życie, powołanie i postępowanie. 
Ciebie prosimy…
 
Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów, kapłanów i wszystkich zgromadzonych na XV Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów, aby pełni sił mógł zbliżać młodych ludzi do Pana. 
Ciebie prosimy…
 
Módlmy się za ludzi młodych, aby nie bali się przylgnąć do Jezusa i jak Maryja byli posłuszni głosowi Boga w ich sercach.
Ciebie prosimy…
 
Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, Biskupów i wszystkich pasterzy Kościoła, aby zwiastując Ewangelię nadziei, mogli się cieszyć wzrostem wiary i miłości wśród młodego pokolenia. 
Ciebie prosimy…
 
Módlmy się za rodziców, katechetów, wychowawców, aby pomagali dzieciom i młodzieży poznawać Jezusa – jedynego Zbawiciela Świata.
Ciebie prosimy…