#Korona_Wyzwanie

Kochani, w związku z zaistniałą sytuacją, chcemy poinformować, że zmieniliśmy termin nowego etapu. Miał on się odbyć w dniach 3-31.05.2020r. Siedzicie w domu, więc zapraszamy do wyzwania zatytułowanego: #Korona_Wyzwanie. Rozpoczyna się on 25 marca 2020r. Jak długo potrwa? Nie wiemy, to zależy od sytuacji. Poniżej prezentujemy aneks do Regulaminu.

Aneks nr 5 do regulaminu projektu „Hosanna”
§1 Postanowienia ogólne
1. Kolejny etap projektu zatytułowany jest: Korona_Wyzwanie. Związane jest to z sytuacją, z którą mamy do czynienia. Zastępuje on pozostałe, wcześniej ustalone etapy w regulaminie głównym.  
2. W tym etapie do wygrania jest dron, 2 x słuchawki bezprzewodowe, 2 x tablet, 3 tygodniowe karnety do Calypso Siedlce, który zostanie przyznany osobie, która będzie miała ukończone 15 lat oraz 3 egzemplarze Pisma św. dla młodych.
3. Sposób wyłaniania nagród zostanie podany przez Organizatora. W przypadku nieodebrania nagrody bądź braku odpowiedzi ze strony zwycięzcy, nagroda przechodzi na rzecz Duszpasterstwa Młodzieży Diecezji Siedleckiej.
4. Aby wziąć udział w losowaniu nagród należy pobrać aplikację Hosanna ze sklepu Google Play lub AppStore.
5. Zadania jakie będą do wykonania organizator aktywuje stopniowo od 25 marca 2020r. Aby otrzymać nagrody należy: - wypełnić prawidłowo zadania, - być podłączonym do Internetu, - mieć włączony GPS, - prawidłowo pokonać dystans, który wskaże organizator. Duszpasterstwo Młodzieży nie odpowiada za brak dostępu do Internetu albo nieprawidłowości względem braku zasięgu sieci lub GPS. W wypadku zaistnienia takiej sytuacji użytkownik musi wykonać zadanie ponownie. Nie odpowiadamy również za problemy techniczne związane z funkcjami telefonu, brakiem zasięgu lub innych problemów związanych w obsługą telefonu.
6. Zadania będą przekazywane w sposób jasny za pomocą aplikacji Hosanna. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: duszpasterstwo.siedlce@gmail.com 
7. Organizator zastrzega sobie prawo dokładnego przeanalizowania historii zdobycia punktów przez zwycięzców projektu. To organizator wymyśli sposób wyłonienia nagrodzonych osób. Dotyczy to również sytuacji, gdy osoby będą miały tę samą ilość punktów.
8. Zwycięzca otrzyma nagrody, tym samym potwierdza swoją zgodę na opublikowanie swojego wizerunku z nagrodą (zdjęcie) oraz podanie do publicznej wiadomości swojego imienia i nazwiska.
9. W kwestiach spornych decydujący głos ma Organizator.