Diecezjalny Dzień Wspólnoty KSM :)

19 maja 2018r. w kaplicy Duszpasterstwa Akademickiego w Siedlcach swoje spotkanie w ramach Diecezjalnego Dnia Wspólnoty miało Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. 

Na to spotkanie do Siedlec zaproszeni zostali wszyscy członkowie, kandydaci i sympatycy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Był to czas na wspólną modlitwę, śpiew, a także rozmowy o przyszłości Stowarzyszenia.

 

Spotkanie zainaugurowało także peregrynację relikwii św. Stanisława Kostki wśród oddziałów KSM diecezji siedleckiej. - Chcemy aby ten szczególny czas, kiedy relikwie będą odwiedzać wspólnoty Stowarzyszenia był czasem jeszcze ściślejszego przylgnięcia do Chrystusa i wsłuchania się w Jego Słowo - mówili organizatorzy. Peregrynacja rozpocznie się w poszczególnych dekanatach diecezji siedleckiej po wakacjach.

Bardzo ważne jest to, że młodzież zrzeszona w KSM modliła się za Synod - przedstawiamy link to włączenia się w tą piękną inicjatywę: https://www.facebook.com/events/1722432897846730/ 

KSM-owiczów odwiedził także Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda, który przewodniczył Eucharystii w kaplicy Duszpasterstwa Akademickiego w Siedlcach. 

Po Mszy świętej młodzież zaprezentowała pantomimę o św. Stanisławie, a następnie z konferencją wystąpił ks. Jakub Kozak. Na zakończenie była możliwość ucałowania relikwii św. Stanisława.

W trakcie Dnia Wspólnoty odbyła się również Rada Kierownictwa. Zarząd Diecezjalny zaprezentował kalendarium najbliższych inicjatyw. Będą to m.in.: Rajd dla życia, Pielgrzymka śladami św. Stanisława Kostki, uroczystości z racji 450-lecia urodzin św. Stanisława Kostki w Rostkowie, peregrynacja relikwii w dekanatach, aplikacja mobilna KSM.


Zdjęcia i dokłada relacja z Dnia wspólnoty na stronie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Siedleckiej :)